Dziękujemy, że zainteresowałeś się naszą ofertą szkoleń. Aktualnie nie planujemy szkoleń otwartych. Jeśli chcesz dowiedzieć się w pierwszej kolejności o nowych planowanych przez nas szkoleniach i być na bieżąco zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowych szkoleniach, warsztatach, ofercie, a także będziesz mieć możliwość otrzymywania darmowej wiedzy w postaci artykułów. Zapisać możesz się, klikając tutaj!

Kontakt w celu organizacji szkoleń: szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Wystąpienia publiczne na konferencjach.

Organizujesz konferencję lub szkolenie i szukasz profesjonalnie przygotowanych prelegentów? Skorzystaj z naszych usług. Możemy pomóc Ci w organizacji konferencji, dostarczając merytorycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Poniżej znajdziesz szkolenia, które organizujemy.

Szkolenia zamknięte u klienta.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Jesteśmy otwarci na propozycję przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta. W celu uzgodnienia tematyki szkolenia, terminu i agendy prosimy kontaktować się na maila szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Programy szkoleniowe realizowane przez Kancelaria Wyrzykowscy:

I. VAT ZMIANY DLA GMIN 2018 - BRAK TERMINÓW W PRZYGOTOWANIU NOWA AGENDA NA ROK 2019

Dla kogo?

Każdorazowo kształt nowych regulacji nakłada na wszystkich podatników szereg nowych obowiązków związanych z prawidłowym rozliczaniem podatków. W przypadku podatku VAT zmiany te wiążą się również z pojawieniem się pułapek podatkowych, które mogą okazać się niebezpieczne nawet dla podmiotów dokładających najwyższej staranności w rozliczeniach podatkowych. Dodatkowo ustawodawca w 2017 r. wprowadził kolejne zmian w zakresie rozliczania VAT, których założeniem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie zmian w VAT w 2017 r., jak również planowanych w 2018 r., tzn. nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie pod względem funkcjonowania JST. Dogłębnie przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla Gminy zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia.

Naszym zamiarem jest, aby pracownicy JST nabyli kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych. Liczy się zatem TEORIA, ale w każdym razie również PRAKTYKA w zakresie działalności podatkowej JST.

Agenda szkolenia zaczniemy od podstaw, a następnie przejdziemy do meritum:

 1. Wstęp ustawa o podatku od towarów i usług w świetle działalności jednostek samorządu terytorialnego, dalej: JST.
 2. Ustawy i rozporządzenia związane z podatkiem VAT ważne dla działalności JST.
 3. Zasady wystawiania faktur VAT:
  • ogólne zasady wystawiania faktur VAT,
  • elementy obligatoryjne faktur,
  • terminy wystawiania faktur,
  • faktura a data powstania obowiązku podatkowego,
  • faktury zaliczkowe na gruncie podatku VAT,
  • zasady dokonywania korekt faktur VAT.
 4. Obowiązek podatkowy:
  • Obowiązek podatkowy - zasady ogólne,
  • Obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania płatności,
  • Obowiązek podatkowy w chwili wystawienia faktury,
  • Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych,
  • Obowiązek podatkowy w chwili wystawienia faktury, ale najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności.
 5. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - wejście obowiązku, nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r.
  • Podstawa prawna
  • Kogo obowiązuje? Od kiedy?
  • Dane w elektronicznych rejestrach VAT.
 6. VAT 2017 - ZMIANY
  • Mechanizm odwróconego obciążenia:
   • istota odwróconego obciążenia,
   • jednolita gospodarczo transakcja,
   • poszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
   • stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących usług budowlanych,
   • obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu,
   • obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu i metodzie kasowej,
   • moment odliczenia podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu,
   • moment odliczenia podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu i metodzie kasowe,
  • Sankcje w podatku od towarów i usług (tzw. dodatkowe zobowiązanie w wysokości 20%, 30% czy 100%) - kiedy, co i jak?
  • Błędy w rozliczeniu VAT w odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
  • Zwrot podatku VAT w 25 dni - nowe warunki uzyskania przyspieszonego zwrotu VAT od 1 stycznia 2017 r.
  • Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT - nowe przesłanki i skutek w zakresie pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 7. VAT 2018 - ZMIANY
  • Obowiązek składania deklaracji, informacji podsumowujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).
  • Kasy fiskalne online bez paragonów
 8. Praktyka: odliczenie podatku VAT
  • Zasady ogólnie odliczeń VAT
  • Czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające a odliczenie VAT
  • Korekty odliczeń - roczna, 5 letnia, 10 letnia
 9. Praktyka: VAT w samorządach w świetle aktualnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz interpretacji organów podatkowych
  • Wynajem sali gimnastycznej, hali sportowej - kiedy 8% a kiedy 23%?
  • Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w przedszkolach i szkołach. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.
  • Usługa ośrodków pomocy społecznej.
  • Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne - prawo do odliczania podatku naliczonego po centralizacji
  • Przewóz uczniów do szkół
  • Wynajem autobusów przez Gminę na rzecz szkoły, będącej jej jednostką budżetową, w celu zorganizowania uczniom wycieczki
  • Usługi i dostawa towarów świadczone na rzecz mieszkańców gminy a podatek VAT.
  • Bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  • Wpłata wadium - moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - WDROŻENIE RODO AKTUALNIE PRACUJEMY NAD NOWYM PROGRAMEM SZKOLENIA

III. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ MARKETING ONLINE W MAŁEJ FIRMIE? - WKRÓTCE

IV. NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY - O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ZAKŁADAJĄC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? - WKRÓTCE